Działają w Śródmieściu

Edukacja z tradycją

W roku 1883 hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna, znana i ceniona działaczka i publicystka katolicka, założyła szkołę żeńską. Celem jej było kształcenie i wychowanie – na fundamencie nauki katolickiej – dziewcząt, które miały współtworzyć w przyszłości niepodległą Ojczyznę. Dzisiaj jedną z placówek edukacyjnych im. Cecylii Plater- Zyberkówny jest prywatne przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

Działają w Śródmieściu

Z rodziny do rodziny

W Śródmieściu ma swoją siedzibę fundacja, która pomaga warszawskim rodzinom. Pomaga w bardzo prosty sposób – przekazując rzeczy których inni już nie potrzebują tym, dla których ich zdobycie jest jedną z podstawowych potrzeb. Najczęściej są to ubrania, buty, czasami zabawki. O tym skąd pomysł i jak działa Family for Family rozmawiałam z Katarzyną Rębacz.